Verdiskaping i alle ledd

Best Value Approach (BVA)

  • Halvering av anskaffelsestiden
  • Mest mulig verdi til lavest mulig pris
  • Leveranse på byggherrens prosjektmål
  • Minimere kostnad i prosjektet
  • Redusere ressursbruk og risiko Om oss...


Vi er det eneste norske selskapet som har lisens for å utøve Best Value Approach (BVA). Vi tilbyr kurs i B, B+ og A sertifisering, i tillegg til rådgivning til både byggherrer og leverandører i bruk av Best Value metodikken.


Vår ekspertise vil hjelpe deg til å implementere BVA i din organisasjon og dine prosjekter. Dette vil redusere kostnader, ressursbruk og risiko hos byggherre og leverandør.


Vår ekspertise vil gi deg som leverandør et fortrinn i BVP konkurransesammenheng.


Vi hjelper deg gjennom prekvalifiseringsfasen, tilbudsevalueringsfasen (tilbudsinnlevering og intervjuer) og konkretiseringsfasen -  fra anskaffelsesprosessen til signert kontrakt.

HVA KAN VI HJELPE MED?

KURS OG VEILEDNING


Som den eneste lisensierte leverandøren av denne tjenesten i Norge, kan vi tilby  kurs i B, B+ og A sertifiseringen. Vi tilbyr veiledning til både byggherre og leverandør i innovative anskaffelser (Best Value Procurement/BVP).
se mer

BISTAND I KONKURRANSER


Vi kan gi deg som leverandør/entreprenør et fortrinn i BVP konkurransesammenheng.

Bistand og rådgivning i prekvalifisering, tilbudsinnlevering/intervju og  konkretiseringsfase.

 Bistand i bruk av Best Value Approach i gjennomføringsfasen.ta kontakt for mer informasjon

RÅDGIVNING


Vi kan bistå norske og internasjonale selskap med heving av kompetanse i Best Value.


Gjennom vårt nettverk kan vi også  tilby tjenester relatert til andre fagområder.

ta kontakt for mer informasjon

Vår kompetanse


Best Value Experts Scandinavia AS tilbyr kompetanse i form av administrativ og operasjonell rådgivning i Best Value Approach, i tillegg til gjennomføring av innovative anskaffelser (BVP/prestasjonsinnkjøp).
  • Best Value Experts Scandinavia AS er det eneste selskapet i Norge som i dag har fått lisens av Arizona State University for å utøve Best Value Approach og utstede B, B+ og A  sertifisering.
  • Vi samarbeider tett med Dr. Dean Kashiwagi -  grunnlegger av Best Value Approach og Information Measurement Theory (IMT).