Best Value Approach

B+sertifisering

Generell informasjonB+ sertifisering er det andre nivå i B sertifiseringen. B+ nivået gir deltakeren grunnleggende kunnskap og forståelsen av Information Measurement Theory (IMT) og Best Value Approach (BVA). B+ sertifiseringen oppnås ved å bestå eksamen. Opplæringen vil gå inni detaljene for å implementere BVA i organisasjonens prosesser.

Kursholderen vil vise verktøy som kan brukes til å kjøre vellykkede prosjekter.

 

Kurset vil i korte trekk inneholder:


  • Teori Information Measurement Theory (IMT) prinsipper
  • Kashiwagi Solution Modell og Best Value Approach
  • Gjennomgang av 4 faser i PIPS (BVP/prestasjonsinnkjøp)
  • Gruppeoppgaver

 


Kursdetaljer

Kurset går over 2,5 dager med samlinger i klasserom, eller 4 dager x 3 timer webbasert. Opplæringen vil ha både teoretisk og praktisk tilnærming med mange gode eksempler som kursdeltakere kan forstå og trekke lærdom av. Eksempler blir hentet fra kursholders egen erfaring og reelle pågående eller avsluttende prosjekter som kursholder har inngående kjennskap til.


Kursholder vil være Olga Wilhelmsen, innehaver av Best Value Experts Scandinavia AS  - eneste selskap i Norge med lisens for å undervise og sertifisere i Best Value Approach.


Hele kurset holdes på norsk.


Nødvendig kursmateriell blir distribuert til deltakere før kursoppstart.