Best Value Approach

B sertifisering

Generell informasjonB-sertifiseringen er innledende sertifisering som gir grunnleggende kunnskap og forståelse av Best Value Approach (BVA).

B-sertifiseringen oppnås ved å delta på Best Value opplæring gitt av kursholder som innehar A+ sertifisering (ingen eksamen). 


 

Kurset vil i korte trekk inneholde:


  • Hva er Best Value Approach? 
  • Innføring i «Information Measurement Theory» (IMT) prinsipper
  • Introduksjon - 4 faser av PIPS (BVP/prestasjonsinnkjøp)Kursdetaljer

Kurset går over 1 dag med samlinger i klasserom eller 2 dager x 3 timer webbasert. Opplæringen skal ha både teoretisk og praktisk tilnærming, med mange gode eksempler som kursdeltakere kan forstå og trekke lærdom av. Eksempler blir hentet fra kursholders egne erfaringer og reelle pågående eller avsluttende prosjekter som kursholder har inngående kjennskap til.


Kursholder vil være Olga Wilhelmsen, innehaver av Best Value Experts Scandinavia AS  - eneste selskap i Norge med lisens for å undervise og sertifisere i Best Value Approach.Hele kurset holdes på norsk.


Nødvendig kursmateriell blir distribuert til deltakere før kursoppstart.