Best Value Approach

Best Value Approach (BVA) er en modell for prosjektstyring og innovative anskaffelser som setter en person i stand til å identifisere og bruke egen, eller andres ekspertise til prosjektets måloppnåelse.

BVA er nøkkelen til å skape "Win-Win" situasjon mellom byggherre og leverandør. 


BVA er en organisasjonsform som erstatter byggherrens tradisjonelle prosjektstyring, ledelse og kontroll med å identifisere eksperten og utnytte deres kompetanse.  Prosjektstyring overlates til leverandøren.


BVA er ikke anskaffelsesprosess alene, men en organisasjonsform for levering av tjenester hvor prosjektstyring står som et sentralt tema.I filmen til høyre finner du en kort innføring i metode forklart av vår samarbeidspartner Dr. Dean Kashiwagi.

Situasjon nå...

 • innkjøpsprosesser med høyt fokus på pris
 • byggherrer som bruker for mye resurser på ledelse, styring og kontroll 
 • høyt konfliktnivå og overskridelse av budsjettrammer
 • mangel på innovasjon i  anskaffelser og gjennomføring av prosjekter


Fakta BVA

 • metodikken er brukt i 28 år
 • implementert i mer enn 2000 prosjekter i USA, Nederland, Polen og Belgia 
 • over 90% av prosjektene overlevert innenfor budsjett
 • organisasjonsformen er brukt i enkelte prosjekter i Norge med hjelp fra utelandske konsulentmiljøer


Hvorfor

 • halvering av anskaffelsestid
 • mest mulig verdi til lavest mulig pris
 • leveranse på alle byggherrens prosjektmål
 • minimering av kostnad, ressursbruk og risiko

Best Value Procurement/BVP


Fase 1

Forberedelse
 • Utarbeidelse av funksjonskrav i konkurransegrunnlag
 • Utarbeidelse av prosjektmål
 • Opplæring av tilbydere
 • Eventuell prekvalifisering av leverandører


Fase 2

Evaluering av tilbud
 • Tilbudsinnlevering
  • prestasjons-begrunnelse
  • risikovurdering
  • tilleggsverdi
  • tilbudt nøkkelpersonell CV
  • pris


 • Evaluering av tilbud
 • Tildelingsbeslutning


Fase 3

Valgt leverandør konkretiserer sitt tilbud • Hvordan leverandøren skal løse prosjektmålene
 • Kontrakten signeres


 • Valgt leverandør leder denne fasen og byggherren deltar
Fase 4

Utførelsesfase
 • Leverandøren  styrer prosjektet med ukentlig sporing av tids-, kost- og kvalitetsavvik gjennom ukentlig risiko rapportering (URR)