Kurs 

Olga Wilhelmsen 

kursholder  • Grunnlegger av Best Value Experts Scandinavia AS
  • Innehaver av lisens for Best Value Approach i Scandinavia utsted av Arizona State University
  • B, B+, A og A+ sertifisering fra Nederland og USA
  • 4 års erfaring med Best Value Approach
  • Veiledning i fem «Best Value Procurement» prosjekter i ulike faser
  • Samarbeidspartner med Dr.Dean Kashiwagi - grunnlegger av Best Value Approach, IMT, Kashiwagi Solution Modell (KSM) og PBSRG
  • 10 års erfaring innen prosjektledelse i bygg og anlegg
  • Ingeniør innen bygg og designKurs vi tilbyr

Best Value Approach 

B sertifisering


B-sertifiseringen er innledende sertifisering som gir grunnleggende kunnskap og forståelse av Best Value Approach.


B-sertifiseringen oppnås ved å delta på Best Value opplæring gitt av foredragsholder som innehar A+ sertifisering (ingen eksamen). 

Best Value Approach

B+ sertifisering


B+ sertifisering er det andre nivå i B sertifiseringen. B+ nivået gir deltakeren grunnleggende kunnskap og forståelsen av Information Measurement Theory (IMT) og BVA.


Opplæringen vil gå inni detaljene for å implementere BVA i organisasjonens prosesser.


B+ sertifiseringen oppnås ved å bestå eksamen.